S

Subsidies

De Stichting Oud Kolhorn verstrekt subsidies om haar doelstellingen te verwezenlijken.