H

Historie

Over de historie van Kolhorn is al veel geschreven, maar veel van die verhalen zijn voornamelijk gebaseerd op dat wat mondeling is overgeleverd. Merkwaardig genoeg is er eigenlijk geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek verricht naar de geschiedenis van Kolhorn. Om in deze lacune te voorzien heeft de Stichting Oud Kolhorn begin 2012 de heer dr. Jaap Kerkhoven opdracht gegeven een dergelijk onderzoek uit te voeren. Beoogd wordt een onderzoek dat enerzijds voldoet aan de wetenschappelijke normen van zorgvuldigheid en anderzijds uitmondt in een boekwerk dat aantrekkelijk is voor een breed geïnteresseerd publiek.
Zie deze pagina om het boek te bestellen.