H

Historie

De Stichting Oud Kolhorn werd in het leven geroepen bij het overlijden van mevrouw Cornelia Rempt-Liefhebber op 14 november 1980. Dit gebeurde op basis van haar testament dat op 3 oktober 1977 was verleden door Mr. P.G. Visser destijds notaris in Zuid Scharwoude.
Mevrouw Rempt-Liefhebber en haar man waren afkomstig uit Kolhorn, maar vertrokken later naar West-Friesland om er een tuindersbedrijf uit te oefenen. In haar testament bepaalde ze dat het door haar geschonken legaat uitsluitend mocht worden aangewend voor de aankoop, restauratie en exploitatie van onroerend goed in het beschermde dorpsgezicht van Kolhorn. Tevens mocht haar legaat worden aangewend voor het verhuren van genoemd onroerend goed aan Kolhorners tegen sociaal aanvaardbare huren. Ook kon middels het legaat steun worden verleend aan bestaande of nog op te richten instellingen of personen, die uitsluitend in Kolhorn werkzaam zijn, met een soortgelijk of aanverwant doel.
Sinds de oprichting zijn de statuten twee keer aangepast. De eerste keer betrof de wijziging van 14 februari 1985. In 2010 zijn de statuten gewijzigd om deze meer in overeenstemming te brengen met de huidige tijd, de ontwikkelingen in het dorp Kolhorn en de mogelijkheden van de stichting Oud Kolhorn. Bij een beschikking van de rechtbank te Alkmaar van 15 april 2010 is het verzoek tot deze laatste wijziging goedgekeurd.