W

Winterstalling

Voor de ansjovisjol KH44 wordt een winterstalling gebouwd. De ruimte kan, naast het stallen van de jol in de winter, ook worden gebruik als expositie-, demonstratie- en vergaderruimte. Wij verwachten ook de jol beter te kunnen onderhouden, maar zeker ook de cohesie tussen de vrijwilligers van de jol te versterken.
Daardoor zal er echter netwerk ontstaan tussen de zusterorganisaties in de Noordkop. Om het netwerk concreet vorm te geven hebben de Stichting Varend Erfgoed Kolhorn en Stichting Onderkomen Nautisch Erfgoed Wieringen op 13 januari 2023 een Samenwerkingsovereenkomst Waddenzee West ondertekend. Afgesproken is dat de StVEK een expositie zal ontwikkelen om verhalen, achtergronden en ambachten in relatie tot Varend Erfgoed Waddenzee West bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. StONEW zal meewerken aan de totstandkoming van deze expositie. De tentoonstelling zal in ieder geval in de accommodaties van beide Partijen toegankelijk zijn.

Klik op de jol hieronder voor een artist impression.

De bouw wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:

  •  Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
      Europa investeert in zijn platteland
(LEADER)
      Logo_LEADER_RGB_10procentEUvlag_RGB_10procent
  •  Stichting Oud Kolhorn
  •  Prins Bernhard Cultuurfonds
  •  Stichting Goede Doelen Nh1816
  •  Windpark Wieringermeer
  •  Stichting Ondersteuningsfonds NISS
      (Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw)

Daarnaast kunnen bedrijven middels een co-financiering delen van het gebouw meefinancieren. Voor particulieren wordt er een dakpannen-sponsor actie opgezet.

NB. Stichting Varend Erfgoed Kolhorn is een culturele ANBI. Daardoor kunnen particulieren en bedrijven hun financiële bijdrage erg gunstig aftrekken bij de belastingaangifte.