A

ANBI

De Stichting Oud Kolhorn staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als ANBI heeft de Stichting Oud Kolhorn een publicatieplicht. Op deze webpagina zijn de verschillende onderwerpen bij elkaar gezet.

1. de naam & contactgegevens
Zie: Secretariaat.

2. RSIN
0087.91.168

3. de bestuurssamenstelling
Zie: Bestuur.

4. het beleidsplan
Zie: Beleidsplan.
Alsmede: Statuten

5. het beloningsbeleid
De Stichting Oud Kolhorn kent geen beloningsbeleid. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

6. de doelstelling
In artikel 2 van de statuten van de Stichting Oud Kolhorn staat het doel van de stichting:
1.  De stichting heeft ten doel het cultureel erfgoed van Kolhorn te beschermen en zorg te dragen voor het behoud van de historische identiteit van het dorp.
2.  De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.  zich bezig te houden met het behoud en de versterking van elementen met een cultuurhistorische waarde bij planvormingprocessen;
b.  het geven van adviezen, welke voor de verwezenlijking van de doelstelling bevorderlijk kunnen zijn;
c.  het verstrekken van informatie in alle mogelijke vormen aan een zo breed mogelijk publiek op het gebied van het culturele erfgoed van Kolhorn;
d.  stimulerend op te treden bij restauratie en instandhouding van onroerend goed binnen het in 1986 door de overheid ingestelde Rijksbeschermd Dorpsgezicht te Kolhorn onder meer door het verstrekken van subsidies;
e. het in eigendom verwerven, restaureren, beheren, exploiteren (waaronder het verhuren aan autochtone of oud-autochtone bevolking van Kolhorn te-gen sociaal aanvaardbare huren) en verkopen van onroerend goed;
f.  het vinden van bestemmingen voor onroerend goed, welke bestemmingen zo veel als mogelijk in overeenstemming zijn met de doelstelling;
g.  het verlenen van steun aan bestaande en/of nog op te richten instellingen of personen, die een soortgelijk doel voor ogen hebben;
h.  het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van het gestelde doel.

7. verslag van de activiteiten
Zie: Activiteiten

8. financiƫle verantwoording
De boeken van de Stichting Oud Kolhorn worden jaarlijks door accountantskantoor Wiedijk gecontroleerd.
De jaarrekening van 2022